XS4All ADSL Internet

XS4ALL is de op een-na-oudste ISP in Nederland. Het was de eerste provider die internettoegang aan particulieren aanbood. Sinds 1998 is XS4ALL een dochteronderneming van KPN. In de publiciteit naar buiten tracht XS4ALL haar imago, dat wordt gekenschetst met de termen ‘karakteristiek’ en ‘eigenwijs’, te behouden. XS4ALL tracht zich te positioneren als een innovatief bedrijf, met speciale acties of diensten, die zich soms nog in een experimentele fase bevinden (bijvoorbeeld IPv6, DSLtv of NewsZilla). XS4ALL is geworteld in een hechte internationale internetgemeenschap die sterk betrokken was bij het ontstaan van internet. Voor XS4ALL is vrijheid van meningsuiting een groot goed. Iedere stem moet gehoord kunnen worden. Het is een belangrijk fundament van de democratie. XS4ALL vindt dat internetproviders geen boodschap aan de boodschap van hun klanten moeten hebben. Dit maakt dat we de oorspronkelijke waarde van internet koesteren en willen beschermen: een wereldwijd computernetwerk dat vrije en ongecensureerde uitwisseling van gegevens, informatie en ideeën voor iedereen mogelijk maakt. XS4ALL ziet daarom voor zichzelf een speciale verantwoordelijkheid weggelegd in de ontwikkeling van internet.

1. Xs4all is kwalitatief zeer hoogwaardig en zeer betrouwbaar
2. Xs4all is een dochter van KPN en de op één-na-oudste ISP oin Nederland
3. Xs4all positioneert zich als innovatief en vernieuwend

Comments are closed.

Post Navigation